העברת זכויות מכוח גירושין או פטירה

posted in נדלן

העברת זכויות מכוח הסכם גירושין, צו ירושה, צו קיום צוואה או הסכם חלוקת עיזבון
המשרד מטפל בהעברת זכויות עבור לקוחות המשרד כפעולות משלימות בהמשך להליכים קודמים כגון: העברת זכויות בנכס בין בני זוג מכוח הסכם גירושין או פסק דין בתיקי גירושין, העברת זכויות בנכס ורישומן על שם יורשים מכוח צו קיום צוואה או צו ירושה. כמו כן עורך המשרד הסכמי חלוקת עיזבון עבור יורשים ובתוך מטפל בהעברת ורישום הזכויות על שמם במרשמים השונים, לרבות בלשכת רישום מקרקעין (טאבו), בלשכת רישום מקרקעין או בחברות המשכנות השונות.

עורך דין מסחרי בנתניה >

2014 © כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין שמעון בנר top