פירוק שיתוף בנכסים

posted in נדלן

המשרד מייצג לקוחות בהליכי פירוק שיתוף, לרבות בדרך של פניה לבית המשפט וייצוג בתביעה לפירוק שיתוף בנכס פרטי או מסחרי וכן משמש ככונס נכסים. טרם נקיטה בהליכים משפטיים וכן במהלכם משתמש המשרד בכלים גישוריים במטרה להביא לפתרון המחלוקות בדרך של מו"מ עד לפשרה שתהא מוסכמת על ידי הצדדים.

2014 © כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין שמעון בנר top