רכישת מגרש – מושבים וקיבוצים

posted in נדלן

משרדנו מלווה עסקאות רכישת מגרש בקיבוצים ומושבים בהרחבות, בשכונות הנבנות על ידי קבלן וכן בקרקעות לבניה פרטית. המשרד מבצע בחינה מקדמית של תנאי ההצטרפות, הקבלה והזכאות לרבות בחינת הגבלות החלות על מוכרי הקרקע. המשרד מלווה את לקוחותיו גם לאחר שלב רכישת הקרקע בהתקשרות בהסכמים עם קבלן פרטי.

2014 © כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין שמעון בנר top